Veel relaties ontstaan op het werk.

datingSinds jaar en dag is gebleken dat er heel wat relaties ontstaan op de werkvloer. Ongeveer twee derde van de ondervraagde singles heeft aangegeven wel eens een verhouding te hebben gehad met een collega. In iets minder dan de helft van de gevallen gaat het om een verboden relatie waarbij één van de twee partners dus reeds in een relatie zit. Wat een toch wel opmerkelijke trend is, is het feit dat verliefde collega’s vandaag de dag in zowat 11 procent van de gevallen beslist om samen seks te hebben. Vroeger was dat amper 6 procent, wat toch een stijging is van een slordige 5 procent.

Geheim & Gebonden

Het blijft opmerkelijk hoe vaak er seksuele spanningen of relaties ontstaan op de werkvloer. Van alle ondervraagden heeft maar liefst 71 procent aangegeven ooit al gevoelens te hebben gehad voor een collega. Daarbij werd duidelijk dat die collega lang niet altijd single is. In ongeveer 41 procent van de gevallen is er sprake van een geheime relatie waarbij één van de beide partners reeds in een relatie zit. Hoewel men er in een dergelijk geval alles aan doet om de relatie geheim te houden blijkt dit niet altijd te lukken. Ongeveer één derde geeft immers aan te weten dat collega’s op de hoogte zijn van de relatie en er over wordt geroddeld.

Zoenen en Seks

Er kan tegenwoordig vooral worden vastgesteld dat mensen op de werkvloer sneller overgaan tot seksueel contact. Vroeger verklaarde 6 procent van de ondervraagden tijdens de werkuren wel eens seks te hebben. Vandaag de dag is dat aantal gestegen naar 11 procent. Nog eens 7 procent heeft aangegeven zich te beperken tot “andere” seksuele handelingen tijdens het werk. Ongeveer 23 procent van de ondervraagden houdt het bij knuffelen en stiekem staan zoenen wanneer niemand kijkt.

Werktijd & Vonk

In de meeste gevallen ontstaat verliefdheid echt tijdens het uitvoeren van werken. Ongeveer 45 procent van alle ondervraagden heeft immers aangegeven verliefd te worden door samen te werken en constant in elkaars aanwezigheid te verkeren. Opmerkelijk daarbij is vooral dat er wordt vastgesteld dat er veel minder relaties ontstaan tijdens bedrijfsborrels of overwerken. Ook wanneer het bedrijf een uitstap organiseert is er zelden sprake van opkomende verliefdheden. Zakenmensen die samen naar een congres moeten gaan hoeven zich ook geen illusies te maken. Onderzoek heeft op dit vlak immers aangetoond dat slechts in 1 procent van de gevallen er een relatie uit een dergelijk evenement voortvloeit.

Herhaling & Verbod

Eveneens kenmerkend voor relaties op het werk is dat ze doorgaans eerder kort dan lang duren. Maar liefst 36 procent van de relaties die op de werkvloer begonnen zijn gedoemd om te mislukken. In minder dan één jaar tijd lopen deze relaties vaak al spaak. Uit een rondvraag tussen mensen op de werkvloer bleek echter wel dat ruim één derde van de ondervraagden een relatie zou durven aangaan met een collega. Een vierde van de ondervraagden zou zelfs aan hebben gegeven dat een relatie op de werkvloer alleen maar een positieve impact kan hebben op de productiviteit. Tot slot werd de vraag gesteld of werkgevers de mogelijkheid zouden moeten hebben om relaties op het werk te verbieden omdat het de werksfeer zou kunnen beïnvloeden. Op deze vraag antwoordde 24 procent met een volmondige ja.