Megaspeeddate onderzoek naar eerste klik.

datingEerder vond een zogenaamde megaspeeddate plaats waarbij maar liefst 550 mensen vijftien gesprekken per persoon uitvoerden. Het spreekt voor zich dat de gesprekken plaatsvonden met mensen van het andere geslacht. Doel van het onderzoek was proberen vast te stellen wat het is dat de zogenaamde eerste klik veroorzaakt tussen twee personen van het andere geslacht.

Kenmerkend voor de speeddate was dat na ieder gesprek de personen moesten aangeven of er een klik was of niet. Voor aanvang van het evenement werd iedereen verzocht om een vragenlijst in te vullen waarbij eveneens foto’s van de verschillende deelnemers werden verstrekt. Op deze manier kon iedereen zich reeds een idee vormen van de mensen die voor hun zouden gaan zitten.

Interesse

Overbeek stelde vast dat na de megaspeeddate er per persoon gemiddeld één match plaats heeft gevonden. Deze “match” werd verkregen toen beide gesprekspartners aangaven dat er interesse was om elkaar nog beter te leren kennen. Het spijtige aan de hele zaak is natuurlijk dat er achteraf geen cijfers over bekend gemaakt konden worden. Het is met andere woorden niet bekend hoeveel van de 550 deelnemers inmiddels een relatie heeft met een persoon die hij of zij heeft leren kennen op de megaspeeddate. Uit het onderzoek is wel naar voor gekomen dat vrouwen doorgaans veel selectiever zijn dan mannen wat het uitkiezen van een partner betreft. Mannen hebben doorheen de megaspeeddate dan ook veel frequenter hun interesse aangegeven. Verder viel op dat mensen die een hoge opleiding hebben genoten selectiever zijn dan mensen met een lagere opleiding.